dijous, 2 d’octubre del 2014

TINC UN PROBLEMA

Problema 2. Octubre '14

Si a un aparcament hi ha 6 files de 4 cotxes a cada fila,
quants cotxes hi ha a l'aparcament?

Tres persones heu encertat: David G., David L. i Guillermo, Molt Bé!

5 comentaris: