dijous, 1 de març de 2012

ENIGMES I ENDEVINALLES

ENDEVINALLA 7. Març 12

Què és allò que està a tot arreu:
dalt del cel i dins la terra,
pels mars, pels rius, pels llacs,
al safareig i a la cisterna?

ENIGMA 7. Març 12


Quantes pilotes i quants colors hi veus a la imatge?


LA SOLUCIÓ DE L'ENDEVINALLA ÉS: L'AIGUA.
Kawtar, Mònica, Marta, Paula i Haji, l'heu encertada!  

LA SOLUCIÓ DE L'ENIGMA ÉS: 19 PILOTES i 19 COLORS.
Mònica, David, Paula, Chaima, Haji, Mahamadou i Alexandra heu encertat la quantitat exacta de pilotes!
Ha sabut la quantitat de pilotes i de colors: la Kawtar! Molt bé!

    

14 comentaris: